معرفی همایش

امروزه با افزایش تقاضای انرژی در نتیجه صنعتی شدن کشورها و رشد جمعیت، مصرف منابع نفت و گاز شدت یافته است. ازسوی دیگر، روش های متداول و سنتی تولید ذخایر، دیگر مانند گذشته پاسخگوی کامل این نیازها نیست. ازاینرو، لزوم استفاده از فناوری های جدید در صنایع نفت و گاز احساس می شود.

رعایت و حفظ HSE یكی از اصول توسعه پایدار كشورها می‌باشد؛ هدف نهایی هر یك از این سه موضوع، حفظ سلامت و زندگی انسان است و در نظر گرفتن توام این سه موضوع منجر به بهره‌وری بیشتر می‌شود؛ یك سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست زمانی می‌تواند موفق باشد كه رویكرد پیشگیرانه در مورد حوادث و بیماری‌های شغلی و خسارت‌های زیست‌محیطی داشته باشد؛ به مانند هر سیستم مدیریتی دیگری، فرهنگ‌سازی مناسب از HSEMS منجر به سهولت پیاده‌سازی و كارایی آن می‌گردد؛ از آنجایی كه پیمانكاران نقش مهمی در انجام پروژه‌های عظیم نفت و گاز كشور دارند لازم است كه به امور HSE این گروه توجه ویژه‌ای گردد؛ در تمام شركت‌های نفتی دنیا توجه به موضوع HSE از اولویت‌های اجتناب ناپذیر می‌باشد به طوری كه بدون اجرای این مدیریت، عملا مشروعیت فعالیت‌های آنها زیر سوال می‌رود و ضروری است كه در صنایع نفت و گاز كشور ما هم با الگوبرداری از این شركت‌ها به این مهم توجهی بیش از گذشته گردد.تمامی حقوق این سایت متعلق به سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE می باشد.